Hopp til innholdet

Vilkår for bruk og ansvarsfraskrivelse

Bruk av Utbytteaksjer.no er på egen risiko. Alt gjøres for å sikre nøyaktigheten av informasjonen på dette nettstedet, men det er ingen garanti for at all informasjon vil være nøyaktig eller fri for feil eller utelatelser. Administratoren(e) av nettstedet skal ikke holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte skader som bruken av nettstedet kan påføre brukeren eller personen som har tilgang til innholdet i tjenesten eller annen tredjepart, for eksempel tapt fortjeneste, utbytte eller inntekter eller andre skader som følge av feil innhold. , vises eller feilpresenteres, eller er fullstendig utelatt fra en feil som kan tilskrives nettstedet eller noen av dets leverandører, eller av en annen grunn. Dette inkluderer alle tilfeller der data kan bli forsinket, vises feil, inneholder feil verdier, eller utelatt helt, og tilfeller der problemer kan føre til forstyrrelser og til og med hele webtjenesten og/eller applikasjoner stenger og slutter å fungere, uavhengig av om dette skyldes av tekniske eller andre årsaker.